Stavby

 Usedlost nyní tvoří 8 staveb, které jsou uspořádané v tradičním stylu formovaném staletými zkušenostmi. Starší stavby jsou postaveny z kamene spojeného hlínou, novější a některé dostavby (například patro nad stájí skotu) jsou již z cihel.

Západní část, orientovanou směrem do návsi, tvoří brána s brankou.

Vedle ní je v severní části obytný dům hospodáře skládající se ze sednice, kde žila pohromadě celá rodina. Vejstupek sloužil jako komora a byla v něm pec na chleba. Pokud se vařilo ještě na ohni, byla černá kuchyně proti vchodu do domu. Zvenčí se vstoupilo do chodby zvané domeček. Z domečku se vcházelo nejen do obytné části, ale vedly odtud také dveře přímo do stáje skotu. Za stájí dále budova pokračovala zelnicí s 5 káděmi na kyselé zelí pro vlastní potřebu i na prodej. Následoval čeledník s malou dílničkou na drobné opravy. Celé toto severní křídlo v této sestavě postavil v roce 1861 Josef Stropek.

Ten také postavil v roce 1873 stodolu, která uzavírala statek z východní strany. Finančně mu k tomu přispělo bohaté věno, které získal sňatkem.

Jižní křídlo směrem od stodoly k bráně začíná dřevníkem, pokračuje stájí pro ovce a prasata z roku 1905 a na ní navazují menší středověké stáje pro drůbež a koně. Tuto řadu staveb u brány uzavírá původní obytné stavení, které naposled sloužilo jako výměnek. Všechny budovy jsou kamenné, původně kryté doškovými střechami. Nová stáj z roku 1905 je cihlová.

Za stodolou je rozsáhlý ovocný sad ukončený kamennou zídkou. Za ní pak pokračovaly pole a louky.

... kde se čas zastavil.