Současnost Holašovic

Holašovice nejsou jen soubor pozoruhodných staveb selského baroka seskupených kolem velké pravidelné návsi, přestože počet památkově chráněných objektů nemá mezi vesnicemi našeho státu konkurenci. Jsou tvořeny hlavně svými 148 obyvateli, kteří se o dědictví předků vzorně starají. Obec je vedena aktivním zastupitelstvem v čele s ambiciózním starostou. Může se pochlubit nejen úspěšným fotbalovým mužstvem, ale i dobře fungujícím sborem dobrovolným hasičů, včetně mládežnického družstva. Občané také vytvořili sdružení Selské baroko. Pravidelně jednou měsíčně se schází seniorky k popovídání a poveselení. Každoročně jsou pořádány Selské slavnosti a Slavnosti slunovratu.

Celková společenská atmosféra, péče o stavení a návesní zeleň i občanské aktivity umožnily obci, aby byla v roce 2009 zvolena Vesnicí roku.

Všechny události spojené s životem vesnice jsou pro příští generace zaznamenávány v obecní kronice.

... kde se čas zastavil.