Současnost

 Vzhledem k tomu, že ke statku náleží na dnešní poměry malá výměra zemědělské půdy, nemůže již plně sloužit původnímu zemědělskému účelu. Rozhodli jsme se tedy provést rekonstrukci tak, abychom ho nově využili, ale přitom zachovali všechny původní stavební prvky.

Obytná část byla přizpůsobena požadavkům na současné bydlení. V sednici jsme obnovili dřevěné stropy a podlahy. Znovu byla vyzděna kamna s částí pece. Ve „vejstupku“, který sloužil jako komora a byla v něm pec na chleba, je kuchyň. V dřívější "černé kuchyni" (kde se vařilo na otevřeném ohni a kouř jí dal toto jméno) vznikla koupelna, bez které si dnešní život snad ani nejde představit. Opravdovou raritou domu je malý krb, který důmyslnými průduchy může osvětlovat všechny 3 místnosti (sednici s vejstupkem, černou kuchyň a chodbu). Podobné zařízení je možno vidět například i na zámečku Kratochvíle.

Bývalá stáj skotu slouží pro Muzeum jihočeské vesnice. Větší předměty muzea, jako jsou například zemědělské stroje, jsme vystavili na dvoře.

Další část hospodářské budovy, zelnice a čeledník, je po přestavbě interiéru s využitím původních trámových nosných konstrukcí, instalaci rozvodů vody a odpadů, výstavbě krbů a montáži elektrického topení, určena k ubytování turistů.

Stodola byla v přízemní části upravena pro ustájení koní, dílnu a garáž. Nadzemní podlaží zvané vodr je využito pro skladování balíků sena a slámy, které tam dopravuje klecový výtah domácí výroby. Její střechu čeká ještě rekonstrukce.

Se statkem jsou samozřejmě spojeny nejen zemědělské pozemky. Sad a přilehlé louky slouží pro výběhy koním. Zalesněné plochy se udržují a postupně vyklízejí od popadaného dřeva.

Celkovou obnovu dosud čeká také rybníček, který bude možná v budoucnosti sloužit turistům - rybářům.

... kde se čas zastavil.