Selské slavnosti

 Již od roku 1998 se pravidelně na konci července konají v Holašovicích Selské slavnosti. Tato národně kulturní akce ve stylu dobového lidového trhu si rok od roku získává větší oblibu. Staročeský lidový jarmark je spojen s přehlídkou tvořivosti a dovedností tradičních řemeslníků. Zároveň se na podiích představují lidové kapely, tanečníci, kejklíři a divadelníci z domova i ze zahraničí.

Ke správné vesnici patří také svezení na koních, o které je zájem zejména u dětí a mládeže. Pro všechny je určeno dobré jídlo (včetně pravých pečených buchet) a pití.

Celý dojmy nasycený den pomůže zakončit klidné posezení na lavičkách v prostoru travnaté návsi s idylickou kulisou průčelí statků a to až do pozdních večerních hodin.

... kde se čas zastavil.