Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek selsky-dvur-holasovice.cz (dále jen "Selský dvůr") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Selský dvůr je společnost Selský dvůr Holašovice, Holašovice 6, 373 84 Holašovice, Czech Republic (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití Selský dvůr nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Selský dvůr. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Selský dvůr a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Selský dvůr.
 4. Na Stránkách Selský dvůr jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu Selský dvůr.
 5. Veškerý obsah Selský dvůr slouží pouze pro informaci. Obsah Selský dvůr byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Selský dvůr je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na Selský dvůr musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Selský dvůr.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Selský dvůr.
 7. Každý Uživatel užívá Selský dvůr na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Selský dvůr. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Selský dvůr a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Selský dvůr a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Selský dvůr. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Selský dvůr.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Selský dvůr, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Selský dvůr, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Selský dvůr. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 10. 2010
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2010, Logout.cz, s.r.o.

... kde se čas zastavil.